Strikking er et populærthåndverk

Knitting is a popular craft 1024x680 - Strikking er et populærthåndverk

Strikking er veldigpopulærti Norge, både blant unge og gamle, kvinnerogmenn. Teknikken er utbredt over hele verden, men ulike land har likevel ulike mønster tradisjoner. Noen norske mønstre har blitt kjente og populæreover hele verden, for eksempel Mariusmønsteret og Selburoser.

Strikking er et gammelthåndverk

Ingen vet når eller hvor strikking oppstod, men i Thüringen ble det funnet strikkepinner i kvinnegrav fra rundt år 300. I starten var strikkingviktig for å skaffe klær til familien. Bønder hadde sauerogspantsittegetgarnsomble til strikkeplagg. Dyktige kvinner kunne til og med selge strikkeprodukter og dermed få egen inntekt. I tidligere tiderlærtestrikkeremønstreneutenat, men det oppstoogså et felles sett med forkortelser, som er ibrukogsåidag. Med disseforkortelsene er det mulig å skrive ned avanserte mønstre på en enkel måte.

Langsom mote

I dag har uttrykksom slow fashion, ellerlangsom mote, bidratttil at strikking er merpopulærtennpålenge. Det er miljøvennlig å lageegneplagg, og det er mange som setter pris påmulighetentil å lageheltunikeklær. Strikkebøker er blant de aller mest populære bøkeneNorge, og det utgis utallige bøker og mønster hvert år. Mange ting kanstrikkes, bådesmåog store plagg, tepper, puter, leker, gardinerogduker. Strikking er kanskje det mest populære tradisjonshåndverket Norge, og de typisk norske mønstre holder koken, tiltross for all de nye mønstrene som kommer.

Salgavstrikkeplagg

Det er dessuten et stort marked for salgavstrikkeprodukter. Ettersomstrikking er tidkrevende og garn kostnadene kan være store, er det mestpraktisk å satse på småplaggdersomdu skalstrikke for salg. En håndstrikket genser bilfort blir veldig kostbar og dermed vanskeligere å selge. Skal du strikkegensere, er det ihvert fall lurt å gjøre det påbestilling. Votter, sokker, luer, skjerfogpannebånd er blant de mest populære tingene å strikke for salg, sammen med leker, sitteunderlag, brikker og andre småting. Men det er også mange turister som leter etter håndstrikkede gensere. De går gjerne til bruktbutikker, fordi de vil ha noeunikt. Så det kanvære et marked for å selgestørreplaggtilturisterhvisprisenikke er avskrekkende.