Bunadogbunadskopier 1024x680 - Bunadogbunadskopier

Dagens bunader stammer egentlig fra draktene som ble brukt av bondebefolkningen 1700-tallet. Noenavdraktene er gamle, andre er nye. I dag har bunad blitt nærmest et statussymbol, først og fremst fordi mange avdraktene er kostbare. Dermed er det ikke alle som har rådtilenbunad, og det gjørbunadenekstrastas for demsomfaktisk har pengertil å kjøpeen. Prisenpåbunad er enavårsakenetil at det har dukketopp mange billigekopier. Noenmener at dissekopienevannerutbunadstradisjonenog at billig draktene er entrussel mot de norske bunad produsentene.

Bunad handler om opprinnelse

Folkedrakterfinnes over hele verden, derfor er det mange sommener at bunadikke er noeuniktellertypisknorsk. Men enav de tingenesom er typisknorsk er at ulikeregioner har ulikebunader. Dermed forteller bunaden noe om hvor du ellerslekten din kommerfra. Enannen ting som er ganskeunikt for Norge er den utstrakte bruken av nasjonaldrakten. I mange land brukes folkedrakter veldig sjelden, ogkanskje bare til middelaldermarkeder eller forestillinger. I Norge har bunadenderimotblitten festdrakt. Norske bunader er dessuten populære også blant yngre personer, noesomikkealltid er tilfelle for folkedrakteriandre land.

Den lokaletilhørighetengjør at mange isamme region gjernevelgersammebunad. Det har også vært regler og forventninger knyttet til valg av bunad. Mankanikke bare velge den drakten man liker best, for draktenskalsinoe om opprinnelsentilbrukeren. Det er enannenårsaktil at det har oppstått fantasibunader og billig kopier, for det er mange somikke har den samme historisk tilhørighet til Norge, men somgjernevil ha enbunadslignendedrakt.

Bunaderstøtterlokalproduksjon

Billigdraktene er fine ogkanbrukesav alle. De er ogsårimeligere, ettersom de er masseproduserte og laget rimelige materialer. Men en ekte bunad skal være forseggjort og unik. Før var det vanlig at bunad en blelagetaveiereneller av slektning gera veieren. Da fikk bunaden personlig historie. I dagvelger mange å få bunaden ferdigsydd, og dette støtter lokale håndverkere og bevarer bunadstradisjonen.